نرم افزارهای ما

گزارش ساز و هوش تجاری

گزارش ساز و هوش تجاری

غیر سازمانی

نرم افزار گزارش ساز هوش تجاری شرکت پرتونت

 

 

هوش تجاری ( BI ) یک فرایند مبتنی بر فناوری است که به منظور تحلیل دادهها برای کمک به مدیران ارشد، مدیران میانی و سایر کاربران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به کار برده میشود. هوش تجاری (BI) شامل مجموعه ای از ابزارها، برنامههای کاربردی و متدولوژیها است که با جمع آوری دادهها از منابع درون سازمانی و برون سازمانی، دادهها را برای تجزیه و تحلیل آماده میکند، امکان اجرای پرس و جو (Query) را مهیا میسازد، گزارشات و داشبوردها را ایجاد میکند به نحوی که این گزارشات در اختیار تصمیمگیران و همین چنین کارکنان BPMS قرار گیرد. 

 

 

 

 

برای دیدن جزییات کلیک کنید


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search