نرم افزارهای ما

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

سازمانی

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری پرتونت

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوریهایی گفته میشود که در شرکتها و سازمانها برای شناسایی، ترغیب، گسترس، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار میرود و شامل مدیریت انواع شیوههایی است که مشتری جهت ارتباط با سازمان استفاده میکند. 

 

 

برای دیدن جزییات کلیلک کنید


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search