نرم افزارهای ما

سامانه فروش مویرگی

سامانه فروش مویرگی

سازمانی

سامانه فروش مویرگی پرتونت

 

 

 

سامانه فروش مویرگی با هدف مدیریت فروش خرده در سطح بازار ایجاد گردید. این سامانه توانایی تعریف گروه فعالیت، مسیربندی هوشمند و ثبت نقطه اشتراک را در سامانه فروش فراهم میکند.

 

 

برای دیدن جزییات سامانه فروش مویرگی کلیک کنید


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search