گزارش ساز و هوش تجاری

نرم افزار گزارش ساز هوش تجاری شرکت پرتونت

هوش تجاری ( BI ) یک فرایند مبتنی بر فناوری است که به منظور تحلیل دادهها برای کمک به مدیران ارشد، مدیران میانی و سایر کاربران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به کار برده میشود. هوش تجاری (BI) شامل مجموعه ای از ابزارها، برنامههای کاربردی و متدولوژیها است که با جمع آوری دادهها از منابع درون سازمانی و برون سازمانی، دادهها را برای تجزیه و تحلیل آماده میکند، امکان اجرای پرس و جو (Query) را مهیا میسازد، گزارشات و داشبوردها را ایجاد میکند به نحوی که این گزارشات در اختیار تصمیمگیران و همین چنین کارکنان BPMS قرار گیرد. سیستمهای هوش تجاری (BI) هم چنین میتوانند به شرکت ها در شناسایی روندهای بازار و مشکلاتی که باید مورد توجه قرار بگیرند، کمک نمایند.

از مزایای استفاده از هوش تجاری میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

تسریع و بهبود فرآیند تصمیمگیری

بهبود فرآیندهای داخلی

شناسایی فرصتهای جدید

دستیابی به مزیتهای رقابتی جدید

نرم افزار گزارش ساز هوش تجاری شرکت پرتونت
یکی از مهمترین بخشهای این نرم افزار قسمت داشبورد ساز است .

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

گرید های چند بعدی

ترکیب گرید و چارت به همراه انتخابگر فیلد

نمودارهای پیشبینی کننده

چارتهای مختلف

نمایشگرهای مقیاس نما

داشبوردساز حرفه ای

نرم افزار گزارش ساز هوش تجاری شرکت پرتونت

اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search