سیستم موبایل ترکینگ

نرم افزار موبایل ترکینگ پرتونت

گوگل مپ یکی از نرمافزارهای قدرتمند مکانیابی با استفاده از GPS برای گوشیهای موبایل میباشد. این نرمافزار امکاناتی نظیر یافتن مکانهای مورد نظر، ناوبری، قطبنما، دستورالعملها، قابلیت مرور آفلاین نقشه، نمایش عرض جغرافیایی، مکان من، امکان انتخاب حالت نقشه و بسیاری قابلیتهای دیگر را ارائه میدهد. هدف نرم افزار ترکینگ بهرهگیری از ویژگیهای مطرح شده در بالا و ثبت مسیر طی شده توسط کاربر و ذخیره آن میباشد.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

امکان مکانیابی و یافتن مکانهای مختلف با دو روش اینترنتی و جی پی اس

استخراج موقعیتهای گذر کاربر و ثبت آن در پایگاه داده

نرم افزار موبایل ترکینگ پرتونت

اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search