سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار پرتونت

سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار پرتونت

مفهوم مدیریت فرآیندهای کسب و کار ( Business Process Management System ) رویکردی است سیستماتیک به منظور هر چه کارا نمودن گردش کار در یک سازمان به نحوی که برخوردار از قابلیت انطباق- پذیری نسبت به تغییرات پیرامونی باشد. هدف از استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار در یک سازمان، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تبادل نادرست اطلاعات بین افراد و نیز سوق دادن افراد به ایفای بهینه مسئولیتهای خود میباشد.
سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار پرتونت

اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search