سامانه انبار پرتونت

سیستم انبار پرتونت، امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی، کنترل و در نهایت، گزارشگیری از اطلاعات مربوط به شناسایی و ردیابی کالا/خدمت را فراهم آورده است. با توجه به این ویژگی، کلیه سطوح مرتبط سازمان با این سیستم، امکان مدیریت گردش کالا/ خدمت را در این حوزه دارند.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش انبار :

صدور درخواست خرید کالا انبار

صدور رسید انبار

صدور حواله انبار

صدور فاکتور خرید

شمارش انبار

صدور سند حسابداری

صدور فکتور متفرقه

مواد سازنده محصول

آنالیز محصولات

کنترل کیفیت اقلام ورودی

سامانه انبار پرتونت

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش انبارداری تحت وب :

 

ایجاد پروتکل های کدینگ اختصاصی بر مبنای درختواره گروه کالا و درختوراه کدینگ کالا

شناسنامهی کالا / خدمت (کد کالا / خدمت - شرح کالا / خدمت - واحد کالا / خدمت – تعداد نامحدود واحدهای فرعی- کالاهای جایگزیر – کالاهای ترکیبی و پک - حد اقل سفارش - حد اکثر سفارش - حداقل موجودی - حداکثر موجودی )

روش کنترل موجودی - ذخیره احتیاطی – پارامترهای کنترلی بر اساس فرمول های تجربی و داینامیک

کُدگذاری کالا / خدمت به صورت دستی و همچنین با استفاده از پروتکل های استاندارد و یا اختصاصی

بخش بندی مجازی مطابق با واقعی انبار

مدیریت انبارگردانی انبارها (تعیین تیم انبارگردان، تگ های شمارش، شمارش انبار و رفع مغایرت)

مدیریت موجودی کلی در سطح همه شرکت ها و نیز جزئی به تفکیک بخش بندی انبارها

امکان قیمت گذاری خودکار اسناد با آخرین نرخ خرید، آخرین نرخ مصرف، نرخ استاندارد، نرخ واقعی .


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search