سیستم تولید پرتونت

سیستم تولید پرتونت، ورودی ها را به صورت مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه، سوخت و اطلاعات دریافت می کند. این ورودیها در زیرسیستم تبدیل به کالاها و خدمات می شوند که خروجیها نامیده می شوند. بخشی از این خروجی در زیرسیستم کنترل از نظر قابل قبول بودن کمیت، هزینه و کیفیت بررسی می شود. اگر خروجی قابل قبول بود تغییر در سیستم نیاز نیست در غیر این صورت اقدامهای اصلاحی از سوی مدیریت لازم است.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

موجودی کالا های تزریق

موجودی کالاهای چاپ

گزارشات چارتی

گزارشات میزان تولید کالا

گزارش فروش

گزارش تولید

محاسبه میانگین معیوب

اختلاف انبار

گزارش کارکرد پرسنل دستگاه

سیستم تولید پرتونت

افزایش تولید

با بکارگیری نرم افزار تولید پرتونت خط تولید خود را  مدیریت کنید و و میزان تولید و مواد اولیه خود را جهت افزایش تولید بکار بگیرید.

برنامه ریزی هوشمند منابع

نرم افزار برنامه ریزی هوشمند تولید پرتونت با استفاده از داده های مختلف مطابق با موجود مواد اولیه و منابع لازم یک برنامه هوشمند خط تولید را برای صنایع مختلفت ارائه می کند.

مدیریت بهینه منابع تولید

سامانه تولید انواع صنایع مختلف را جهت تولید با استفاده بهینه از مواد اولیه یاری می کند و مدیران تولید دیگر نگران کمبود بخشی از مواد اولیه برای تولید نخواهند بود.

اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search